Strona Dyskusja Tekst źródłowy Historia i autorzy

Budowa ARQI

Spis treści

Atrium

Umiejscowienie Atrium
Sztuczna rzeka

Najwyżej położona część Arki i zarazem najbardziej kontrastująca do pozostałych. Miejsce oficjalnie dostępne dla około 2% całego społeczeństwa, gdzie aby się dostać konieczna jest specjalna przepustka. Oczywiście można też urodzić się bogatym szczęśliwcem, uprzywilejowanym mieszkańcem, który oficjalnie przynależy do tej elitarnej zbiorowości.
Elementami charakterystycznymi jest holograficzne niebo, które zawsze jest pogodne i dodatkowo imituje realia dobowe znane z Ziemi oraz płynąca przez sam środek rzeka skupiająca spory procent całych zasobów wody. Jest to również jedyne miejsce gdzie można obcować z ziemską florą. Liczne drzewa i obiekty zielone mają zapewnić tutejszym rezydentom jak najlepsze warunki egzystencji bez nadmiernych obciążeń związanych z opuszczeniem rodzinnej planety. Dla mieszkańców niższych poziomów, którzy zdołali kiedykolwiek dostać się do Atrium wizyta tutaj jest bardzo dużym przeżyciem. Niestety trudno dostępne i drogie przepustki są wydawane na nie dłużej niż dobę.

Zielone ogrody
Mieszkańcy Atrium

Kwestia oszczędności i gospodarki zasobami nie jest tak restrykcyjna jak w Tyglu. Mieszkańcy Atrium nie muszą liczyć się z każdą kroplą wody pitnej, ani też żywić się wyłącznie proteinową papką. Mają dostęp do uprawianych na sztucznych farmach warzyw i owoców oraz do mięsa zwierzęcego, które częściowo pochodzi ze ściśle chronionego chowu, a częściowo jest pozyskiwane w drodze genetycznej.
Architektura jest bardzo jednolita, sterylna i utrzymana w jasnej konwencji. O czystość dbają specjalnie do tego przeznaczone urządzenia i roboty. Sklepy oraz lokale usługowe zachowane są w jednej konwencji i różnią się jedynie napisami na witrynach. Mimo to życie w Atrium najbardziej zbliżone jest do realiów znanych z Ziemi.

Kapitanat

Atrium to również siedziba kapitanatu oraz największych korporacji prężnie działających w realiach statku. Największą z nich jest konglomerat BetterLife zrzeszający kilka składowych spółek zajmujących się między innymi produkcją proteinowego pokarmu wysokiej jakości, produkcją protez i "ulepszaczy" ciała, operacjami plastycznymi oraz gospodarką odpadami i recyklingiem.
Niemal codziennie dochodzi tutaj do spotkań na najwyższym szczeblu gdzie ważą się losy całego społeczeństwa oraz całej misji. Niższe poziomy mają tutaj swoich reprezentantów aczkolwiek w praktyce mieszkańcy Tygla czy Industry nie wybierają ich bezpośrednio. Są wyłaniani spośród mieszkańców Atrium, którzy z założenia powinni dbać o ich interesy. W praktyce bywa różnie.
Również w Atrium znajduje się centrum dowodzenia i kontroli statku. To z tego miejsca obierane są kursy następnych skoków, przeprowadzane są wszystkie manualne manewry, sprawdzane są wszystkie parametry funkcjonowania Arki. Tutaj ustala się dostępy globalne dla dużych grup czy korporacji oraz indywidualne na poziomie mieszkańca. Akces do pomieszczeń kapitanatu jest autoryzowany i ściśle chroniony kilkoma metodami zabezpieczeń. Kluczowe decyzje nie mogą być podejmowane indywidualnie nawet przez samego kapitana, chyba że wymaga tego sytuacja kryzysowa. Dla bezpieczeństwa konieczna jest aprobata przynajmniej trzech uprawnionych do zabrania głosu osób.
Niektórzy słusznie twierdzą, że Atrium w wielu kwestiach jest mocno oderwane od prawdziwej rzeczywistości, a fakt, że osoby wpływowe niechętnie zapuszczają się w dolne części statku nie daje nadziei na poprawienie tego stanu.

Tygiel

Umiejscowienie Tygla

Część mieszkalna Arki, w której egzystuje ponad 80% całej załogi. Architektonicznie przypomina miasto ściśle przylegających do siebie, stalowych blokowisk z niemal identycznymi, ciasnymi kwaterami. Gęstość zaludnienia, mnogość uliczek, zaułków, zejść do poziomów wentylacyjnych czy ściekowych sprzyja rozwojowi wszelkiego rodzaju przestępczości. Z jakiegoś powodu jesteś ścigany przez prawo? Najniższe poziomy Tygla i trochę znajomości dadzą ci schronienie.
Tygiel to również centrum rozrywkowe Arqi. Rozliczne burdele, kluby, czarny rynek, głęboko uzależniające studia wirtualnej rzeczywistości. Dla każdego coś przyjemnego bez względu na to czy ma się ochotę coś wziąć czy też dać. Wszystko jest towarem.

Poziom 0

Umiejscowienie Poziomu 0

Poziom 0 to jedyne miejsce na Arce gdzie właściwie nie pojawiają się syntetyki Xeno. Jego przeznaczenie służy niemal wyłącznie ludziom i nie ma on większego znaczenia dla istnienia statku czy przetrwania całej misji. Poza wysypiskiem odpadów i komorą recyklingową największą część obszaru stanowią końcowe odcinki wentylacji, układu kanalizacji, układu odprowadzania odpadów (tych, których nie da się już ponownie wykorzystać).
Poziom 0 charakteryzuje się mnogością korytarzy o niskich stropach, słabym często prowizorycznym oświetleniu oraz specyficznym zapachem wydobywającym się z licznych rur przecinających ten obszar. Pod stopami znajdują się metalowe kratownice, które co kilkadziesiąt metrów posiadają właz z zejściem konserwacyjnym.

Aleje P0
Arena walk

W pierwotnym zamyśle Poziom 0 nie był przeznaczony do zamieszkania, ani nawet do dłuższego przebywania dla ludzi. 16 podwójnych śluz o masywnych grodziach stanowi jedyne połączenie z Tyglem. Każda z nich zamyka się w czasie niecałych 4 minut. Na co dzień otwarte jest 10 z nich (1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13). Brak tu syntetyków Xeno, a więc brak bezpośredniego dozoru Superinteligencji. Dopóki nic nie dzieje się z najbardziej zewnętrznym poszyciem statku Xeno zupełnie nie interesuje się Poziomem 0. Mimo to względy bezpieczeństwa zmusiły SP do zainstalowania własnego systemu monitoringu, który bez przerwy niszczony jest przez wandali i wszelkiej maści oportunistów względem "systemu ucisku".
Nie sposób dokładnie oszacować jak wiele istnień zamieszkuje na stałe Poziom 0 wbrew wszelkim zakazom i procedurom bezpieczeństwa. SP nie zapuszcza się tutaj zbyt chętnie co wpływa na rozkwit nielegalnych interesów. Jednym z najpopularniejszych są walki prowadzone na śmierć i życie, w których zwycięzca zbiera dobytek pokonanego. Dla tutejszej biedoty to bardzo hojna nagroda, a dla desperatów szansa na kawałek mięsa w gębie...
Poziom 0 poprzez swoją specyfikę stał się schronieniem dla najniebezpieczniejszych przedstawicieli świata przestępczego. Nie ryzykując spotkania z SP przywódca największego gangu o pseudonimie Chirurg, nie opuszcza tego miejsca od przynajmniej pięciu lat. Z uwagi na nędzną jakość powietrza na co dzień porusza się w masce wspomagającej oddychanie. Między innymi z jego powodu śluzy po stronie Tygla są skrupulatnie monitorowane by nikt poszukiwany nie przedostał się na tereny publiczne. Mieszkańcy Poziomu 0 mają jednak swoje sposoby by oszukać baczne oczy kamer...
Najpotężniejsze postaci Tygla, Industry czy Atrium oficjalnie odcinają się od jakichkolwiek kontaktów z Poziomem 0 uważając tamtejszą ludność za obywateli niższej kategorii.

Mapa Poziomu 0: wersja [1] i [2].

Industra

Umiejscowienie Industry
PRACE TRWAJĄHangary

Umiejscowienie Hangarów
PRACE TRWAJĄOgraniczony dostęp

Dostępu do pewnych miejsc mogą strzec jakieś osoby personalnie. Przejście na twarz, zaproszenie, hasło. Dostępu do Atrium strzegą SP. Sprawdzają zaproszenia, status mieszkańca, sprawdzają przed wejściem w bazie załogi kim jesteś.
Zabezpieczeń znajdziesz wiele. W przypadku kwater głównie elektroniczne karta dostępu, kod. Jeśli ktoś jest staroświecki od wewnątrz może sobie zamontować zasuwę.
Części statku, po których poruszają się wyłącznie Syntetyki otwierają się automatycznie. Xeno wie kiedy któryś z jej tworów się zbliża, sama inicjuje intencję.
Zabezpieczenia przynależących do ludzi obszarów to najczęściej kombinacje. Skan siatkówki + kod. Skan dłoni + analiza głosu. Karta dostępu + symbol nakreślony na panelu. Wariacje wszystkich wspomnianych w różnych konfiguracjach.

Przemieszczanie się

Konstrukcja statku jest wielopoziomowa (Tygiel ma ich najwięcej). Z poziomu na poziom można przedostawać się windami towarowymi. Horyzontalnie jest do dyspozycji rozbudowana sieć metra. Nie ma latających samochodów, chociaż w szerokim użyciu są np. drony (nadzór, kontrola, komunikacja, pomniejszy transport).