Strona Dyskusja Tekst źródłowy Historia i autorzy

GTC

Generator tuneli czasoprzestrzennych - Szczyt ludzkiej myśli technologicznej. Urządzenie zdolne do wykorzystywania soczewek czarnej energii do niemal błyskawicznego przemieszczania się na znaczące odległości w skali galaktycznej. Przed każdym skokiem GTC musi zgromadzić odpowiednią masę czarnej materii poprzez jej zagęszczanie z otoczenia. Proces ten w zależności od miejsca przeznaczenia może trwać od kilku dni do nawet kilkunastu tygodni.
GTC jest kontrolowane przez Xeno, która utrzymuje, że dla zachowania stabilności działania nie należy odwlekać skoków w momencie naładowania generatora. Jeżeli misja na jakiejś planecie się przedłuży, to Xeno nie będzie czekać (kto nie wrócił na Arkę przepada = reset postaci). Wybiera kierunek i miejsce docelowe w taki sposób, by zminimalizować możliwość pojawienia się np. w środku gwiazdy. Tak ludzie mogą spowolnić lub zatrzymać zbieranie zasobów aczkolwiek musi mieć to logiczne uzasadnienie inaczej Xeno je wznowi.