Strona Dyskusja Tekst źródłowy Historia i autorzy

Klonowanie

Klonowanie to skomplikowany i mocno nielegalny proces uprawiany gdzieś w ukryciu. Zazwyczaj tworzy się 1 klona hoduje i "podtrzymuje" przy życiu do momentu uśmiercenia pierwowzoru (najczęściej jest to świadome działanie rzeczonej osoby). Nie da się sklonować klona, zawsze powstają martwe. Hodowany organizm klona wzrasta do stanu organizmu pierwowzoru z momentu pobrania DNA. Proces ten trwa do kilku miesięcy. Mapa mózgu i wspomnień jest pobierania i przenoszona na klona w możliwie najpóźniejszym terminie, by wszystkie "dane" były jak najbardziej aktualne. Jeżeli takie przeniesienie nie będzie mieć miejsca, a istota się uwolni to mamy wyglądające na dorosłe dziecko bez jakichkolwiek umiejętności przetrwania w społeczeństwie. Jeśli zaś klon zostanie aktywowany przed śmiercią pierwowzoru to z uwagi na zagrożenia oraz konflikt współistnienia będzie dążył do zabójstwa człowieka, na którego wzór został stworzony. Klientom bliskim śmierci lub w bardzo podeszłym wieku odmawia się klonowania. Jest już za późno, a ryzyko jest zbyt duże. Temu procesowi najczęściej poddają się ludzie w sile wieku by jak najdłużej tę siłę zatrzymać.