Strona Dyskusja Tekst źródłowy Historia i autorzy

Pojazdy ARQA

Transportery

Pierwotnie były to jedynie transportery pomagające w załadunku i rozładunku pozostającej na orbicie Arqi. Mają możliwość wylądowania i pionowego startu z powierzchni planety. Po odwiedzeniu kilku mniej przyjaznych planet musiały ulec pewnym modyfikacjom.