Strona Dyskusja Tekst źródłowy Historia i autorzy

Populacja Arki

Spis treści

Człowiek

Najliczniejsza i najważniejsza rasa na Arce, której przetrwanie jest celem nadrzędnym całej misji. Przeznaczeniem zgromadzonych na statku ludzi jest kolonizacja nowej planety, zagwarantowanie przetrwania rasie oraz dalsza ekspansja w kosmosie. W społeczności Arki nie ma miejsca dla ludzi nieuleczalnie chorych, nieproduktywnych (bezpłodnych), którzy tylko zużywają zasoby oraz nieprzydatnych, których umiejętności nie stanowią żadnej wartości dla ogółu.

Cyborg

Cyborg.jpg

Niegdyś człowiek poddany daleko idącym modyfikacjom organizmu, którego funkcje życiowe realizowane są za pomocą urządzeń. Za cyborga uznaje się istotę, która nie mogłaby przeżyć samodzielnie bez posiadanych mechanicznych modyfikacji lub, której organizm nie jest w stanie przyswajać ludzkiego pokarmu lub też zakres modyfikacji ciała przekracza 30% jego objętości.
Cyborgi zachowują ludzki umysł i w pełni świadomość. Cybernetyka to niejednokrotnie jedyny ratunek dla rannych i nieuleczalnie chorych choć wielu ludzi twierdzi, że są owocem nieudanej próby dążenia do doskonałości Syntetyka. Wszystkie wymiany wymagają konserwacji, a niektóre wszczepy mogą zwyczajnie się nie przyjmować. Pojawiają się odrzuty, komplikacje i wiele innych przykrych historii niedogadywania się organizmu z maszynerią.
W przypadku cyborga mamy do czynienie z pewną granicą modyfikacji. Jeżeli pójdziesz z nimi zbyt daleko to musisz zrezygnować z ludzkiego ciała. Te bowiem do działania w dobrej kondycji wymaga wielu sprawnych układów. Wtedy zamiast jedzenia przechodzisz na zasilanie, które od czasu do czasu trzeba podładować. Jeżeli natomiast modyfikacje ograniczają się do kończyn czy też pojedynczych organów z zachowaniem ich funkcjonalności to odżywiasz się jak normalny człowiek, a konserwujesz to co już ludzkie nie jest.Surogat

Clone.jpg

Ze względu na ograniczone zasoby klony są zakazane na Arce jako jednostki nieproduktywne - niezdolne do rozmnażania się. Powstały jako fanaberia najbogatszych mieszkańców statku, którzy zdali sobie sprawę, że nie są nieśmiertelni. Siły porządkowe zobowiązane są do pojmania lub zabicia każdego wykrytego klona. Klon przed przebudzeniem otrzymuje skopiowaną mapę mózgu i wspomnień swojego pierwowzoru. W związku z powyższym zdecydowanie nie zaleca się aktywacji klona przed śmiercią pierwowzoru. Klona można rozpoznać podczas badania krwi lub kiedy się rozbierze. Nie posiadają pępka bowiem nie rodziły się w tradycyjny sposób.

Syntetyk

Idź do strony Syntetyk.