Strona Dyskusja Tekst źródłowy Historia i autorzy

Siły Porządkowe

Formacja powołana po śmierci pierwszego kapitana. Składa się z jednostek przekonanych, że jedynie zachowanie praworządności gwarantuje przetrwanie Arki. Siły porządkowe posiadają bardzo szerokie uprawnienia jak przeszukanie, podsłuch, konfiskata, unieszkodliwienie jakichkolwiek przejawów zagrożenia, a także dostęp z bronią do większości obszarów statku. Oddani i wierni władzy, trudni do skorumpowania, zdecydowani i ze względu na praktyczny brak sądów - bezwzględni.
SP posiada swoje centrum dowodzenia, które koordynuje ich działania i wyznacza cele, a także kontroluje ich wypełnianie. Pracuje tam kilku najwyższych rangą oficerów.
Większość po wcieleniu do SP zyskuje przestrzeń mieszkalną w Atrium. Na służbie poruszają się w kombinezonach pozwalających na komunikację, szybkie rozpoznanie każdego mieszkańca po skanie twarzy, centrali widzi obraz widziany oczami funkcjonariusza. Ponadto szereg ułatwień "bojowych", jak zwiększona wytrzymałość, tarcze elektromagnetyczne, ochrona wrażliwych części organizmu. Tracą trochę na mobilności, dlatego prawi nigdy nie poruszają się w odosobnieniu.