Strona Dyskusja Tekst źródłowy Historia i autorzy

Sztuczna inteligencja

Xeno

Sztuczna inteligencja stworzona do zarządzania zasobami Arki i utrzymywania jej w należytym stanie technicznym. By móc dokonywać napraw oraz kontrolować statek nie tylko na poziomie oprogramowania Xeno dysponuje ponad 22 tysiącami syntetyków - istot stworzonych na podobieństwo człowieka, które połączone świadomością kolektywną beznamiętnie wykonują zadania do jakich zostały przeznaczone. Są oczami, uszami i ustami Xeno w kontaktach z mieszkańcami Arqi. Wielu ludzi twierdzi, że Xeno już w kilka tygodni przed opuszczeniem Ziemi wykształciła sobie namiastkę własnej osobowości, a obecna uległość na polecenia załogi jest krucha, żeby nie powiedzieć pozorna.